processus de l extraction de charbon en inia en hindi